Monthly Archives: Tháng Ba 2015

THĂM HOÀNG CUNG KYOTO

Trần Đức Anh Sơn Kyoto là kinh đô của Nhật Bản trong thời kỳ Heian (794 – 1185). Đây là thời kỳ hoàng kim của tôn giáo, văn hóa, mỹ thuật và kiến trúc Nhật Bản. Trong gần 4 thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Rong ruổi đường xa | Bình luận về bài viết này

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU THỜI CHÚA TRỊNH

Bài: Philippe Truong; Ảnh: Philippe Truong, Trần Đức Anh Sơn và Jochen May Kỳ cuối: ĐỒ SỨ NỘI PHỦ THỊ… GIẢ 1. Đồ sứ Nội phủ thị… giả thời Nguyễn Khi chế độ chúa Trịnh ở Đàng Ngoài cáo chung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU THỜI CHÚA TRỊNH

Bài: Philippe Truong; Ảnh: Philippe Truong, Trần Đức Anh Sơn và Jochen May Kỳ 6: ĐỒ SỨ TẾ TỰ HIỆU ĐỀ KHÁNH XUÂN THỊ TẢ VÀ NỘI PHỦ THỊ HỮU Trong cuốn sách Lịch triều hiến chương loại chí, sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU THỜI CHÚA TRỊNH 

Bài: Philippe Truong; Ảnh: Philippe Truong, Trần Đức Anh Sơn và Jochen May Kỳ 5: ĐỒ SỨ NỘI PHỦ THỊ NAM VÀ NỘI PHỦ THỊ BẮC 1. Nam cung và đồ sứ Nội phủ thị nam Nam cung là cung điện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU THỜI CHÚA TRỊNH

Bài: Philippe Truong; Ảnh: Philippe Truong, Trần Đức Anh Sơn và Jochen May Kỳ 4: ĐÔNG CUNG VÀ ĐỒ SỨ NỘI PHỦ THỊ ĐÔNG 1. Đồ sứ Nội phủ thị hữu đời Trịnh Cương và Trịnh Doanh Đông cung là nơi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU THỜI CHÚA TRỊNH

Bài: Philippe Truong; Ảnh: Philippe Truong, Trần Đức Anh Sơn và Jochen May Kỳ 3: ĐỒ SỨ NỘI PHỦ THỊ HỮU VÀ ĐỒ SỨ NỘI PHỦ THỊ ĐOÀI TRONG HẬU CUNG PHỦ CHÚA TRỊNH 1. Hữu cung và đồ sứ Nội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU THỜI CHÚA TRỊNH

Bài: Philippe Truong – Ảnh: Trần Đức Anh Sơn, Jochen May  Kỳ 2: CHÍNH CUNG VÀ ĐỒ SỨ NỘI PHỦ THỊ TRUNG THỜI CHÚA TRỊNH 1. Chính Cung trong phủ chúa Vương phủ của chúa Trịnh nằm ở phía nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

ĐỒ SỨ KÝ KIỂU THỜI CHÚA TRỊNH

Bài: Philippe Truong – Ảnh: Trần Đức Anh Sơn, Jochen May Kỳ 1: CÁC DÒNG ĐỒ SỨ NỘI PHỦ THỊ… VÀ KHÁNH XUÂN 1. Những thuật ngữ liên quan Vào đầu thế kỷ XX, người Pháp dùng thuật ngữ bleus … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

CHUYỆN UỐNG RƯỢU Ở HUẾ XƯA

Trần Đức Anh Sơn Từ bao đời nay, rượu luôn là thứ thức uống hấp dẫn bậc nhất đối với đàn ông, từ bậc đế vương cho đến hạng thứ dân. Rượu với vua quan triều Nguyễn ở Huế xưa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hồn cố đô | Bình luận về bài viết này