Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

“TÁC GIẢ BÀI THƠ KHÓC BẰNG PHI KHÔNG PHẢI LÀ VUA TỰ ĐỨC”

Phan Thuận An Khóc Bằng Phi hay Khóc Thị Bằng là một bài thơ nổi tiếng xưa nay, nhưng tác giả của nó là ai thì chưa được xác minh một cách cụ thể. Người ta thường cho rằng bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt cát đá | Bình luận về bài viết này

VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM MÀ TRUNG QUỐC CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Dear friend Ann Đỗ! Sau khi bạn đăng status trên FB của bạn về những luận điểm mà Trung Quốc có thể sử dụng trong tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa vào ngày hôm qua, Facebooker Hồ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

LƯU ĐỂ KHẮC GHI: “PHẢI GIẾT BỌN GIẶC VIỆT NAM ĐỂ LÀM LỄ VẬT TẾ CỜ TRONG TRẬN CHIẾN THU HỒI NAM SA”

LỜI NGƯỜI DỊCH Đó là kết luận ngắn gọn, rắn đanh của bài báo mang tiêu đề “Việt Nam, Vật tế cho trận chiến thu hồi Nam Sa” (越南—收复南沙之战的祭品) vừa được đưa lên nhiều trang mạng của Trung Cộng (tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

FACT, FICTION AND THE SOUTH CHINA SEA (ĐIỀU THẬT, ĐIỀU BỊA VÀ BIỂN ĐÔNG)

Bill Hayton A definitive look at China’s claim to the sea by a noted author and expert In just a few weeks, international judges will begin to consider the legality of China’s “U-shaped line” claim in the South China Sea. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

CHỦ NGHĨA DUY TÂM CỦA MỘT QUAN NIỆM VỀ LÃNH THỔ

Trần Ngọc Vương Lời dẫn:  Bài viết này đã được tác giả Trần Ngọc Vương công bố lần đầu ở Tạp chí Triết học, số 4/1980, sau sự kiên chiến tranh biên giới Việt Trung, 1979. Vào năm 2011, bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

DỊCH THƠ ĐỀ TRÊN ĐIỆN LONG AN VÀ TRÊN THẾ MIẾU

Cúc Hiên Lê Phương Duy (phiên âm, dịch nghĩa, chú thích) – Trịnh Bách (dịch thơ) I. MỘT BÀI THƠ TRÊN ĐIỆN LONG AN Phiên âm Hiểu khởi duyệt triệp phê bản đắc cú Tuế tự tương chu sự cánh phiền, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này

NGỰ ĐỀ DANH THẮNG ĐỒ HỘI THI TẬP

Cúc Hiên Lê Phương Duy (phiên âm, dịch nghĩa, chú thích) – Trịnh Bách (dịch thơ) I. CƠ HẠ VIÊN THẬP TỨ CẢNH (14 cảnh vườn Cơ Hạ) – (Tuyển dịch) 1. Hạnh Cơ Hạ viên [1] tác Phiên âm Ưu cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt cát đá | Bình luận về bài viết này

NGUYÊN TẮC DỊCH THƠ ĐƯỜNG QUA BÀI THƠ “LONG THÀNH HOÀI CỰU”

Trịnh Bách Người dịch thơ Đường phải chịu nhiều khó khăn hơn người sáng tác thơ. Thay vì được tự do chọn đề và tứ thơ như tác giả của bài thơ gốc, người dịch thơ bị áp đặt cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt cát đá | Bình luận về bài viết này

VỀ MỘT BÀI THƠ CHỮ HÁN Ở ĐIỆN THÁI HÒA

Phan Anh Dũng LỜI THƯA: Anh Phan Anh Dũng , chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực xử lý văn tự dân tộc trên máy tính tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế gửi cho tôi bài viết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Câu chuyện lịch sử | Bình luận về bài viết này