Monthly Archives: Tháng Chín 2015

MỘT SỐ DẤU TÍCH NGÔN NGỮ NAM VIỆT CỔ TRONG TỪ THƯ TRUNG QUỐC

Phan Anh Dũng 1. Đặt vấn đề về sự tồn tại của nhà nước Nam Việt cổ Sách Thông điển của Đỗ Hữu 杜佑(1) thời Đường (801) 通典卷第一百八十四 – 州郡十四, có ghi chép như sau: “Tự Lĩnh nhi nam đương Đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Câu chuyện lịch sử | Bình luận về bài viết này

TẬP BẢN ĐỒ HÀNG HẢI 1841 Ở ĐẠI HỌC YALE: Cách chú giải bá đạo của học giới Trung Quốc.

PHẠM HOÀNG QUÂN TTCT – Do hoàn cảnh lịch sử, nhiều địa đồ quốc gia, địa đồ khu vực hoặc bản đồ hàng hải do người Trung Hoa xưa soạn vẽ lưu lạc nhiều nơi.  Phần lớn chúng được cất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

VIỆT NAM CẦN HỌC GÌ TỪ QUÂN SỰ NHẬT?

Trần Vũ (Texas, Hoa Kỳ) Các sử gia liệt kê bốn nguyên nhân thành công của Nhật Bản là: Quyết tâm canh tân từ thượng tầng; Chiến lược thích ứng; Khả năng tiếp thu và vận dụng kỹ thuật Tây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Câu chuyện lịch sử | Bình luận về bài viết này

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẰNG CHỨNG: THỰC, ẢO VÀ BIỂN ĐÔNG

Tác giả: Bill Hayton  Biên dịch: Bùi Thạch Hồng Hưng Hiệu đính: Minh Trang Chỉ trong một vài tuần nữa, các thẩm phán quốc tế sẽ bắt đầu xem xét tính pháp lý của “Đường chữ U” mà Trung Quốc đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

MỔ XẺ SIÊU QUYỀN LỰC CỦA TẬP CẬN BÌNH

Đây là bài điểm sách của RODERICK MACFARQUHAR, Giáo sư nghiên cứu ngành lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học Harvard. Ai quan tâm xin mời đọc để biết Tập Cận Bình mạnh/yếu/hung bạo như thế nào? Điều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này