Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2015

VIỆT NAM CÓ CƠ HỘI THẮNG KHÔNG NẾU KIỆN TRUNG QUỐC ĐÒI LẠI CHỦ QUYỀN HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA?

LS. Nguyễn Văn Thân Trong tháng 8 năm 2014, Trung tâm Phân tích Hải quân Hoa Kỳ (Centre for Naval Analyses) đã xuất bản một tập sách dài 132 trang của Raul Pedrozo, một vị giáo sư luật quốc tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này