Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

YÊU SÁCH LỊCH SỬ YẾU ỚT CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI BIỂN ĐÔNG [VÀ BIỂN HOA ĐÔNG] (China’s frail historical claims to the South China and East China Seas)

  Bruce Jacobs Những điểm chính * Trung Quốc gần đây đã cố sử dụng lực lượng quân sự hậu thuẫn các yêu sách được cho là có tính lịch sử đối với biển Đông và biển Hoa Đông; Tuy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Chức năng bình luận bị tắt ở YÊU SÁCH LỊCH SỬ YẾU ỚT CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI BIỂN ĐÔNG [VÀ BIỂN HOA ĐÔNG] (China’s frail historical claims to the South China and East China Seas)