Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

MÔI TRƯỜNG, DÒNG CHẢY XÃ HỘI VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA: SỰ HÌNH THÀNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÔNG QUA CẢNG BIỂN TRONG NHỮNG NĂM 1650 – 1750

Charles Wheeler Phần 2 3. Xây chùa Sự phục hưng của Thiền tông tương ứng với sự lớn mạnh của mạng lưới thương mại lãnh địa lâu đời ở hải ngoại của các thương gia người Hoa trong thế kỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Câu chuyện lịch sử | Bình luận về bài viết này

MÔI TRƯỜNG, DÒNG CHẢY XÃ HỘI VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA: SỰ HÌNH THÀNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỪ CÁC CẢNG BIỂN TRONG NHỮNG NĂM 1650 – 1750

Phần 1 1. Lời mở đầu Vào thế kỷ XVII, các Thiền sư Trung Hoa đã đi ra biển. Làn sóng đầu tiên bắt đầu đi đến Nhật Bản vào những năm 1650, khi nhà sư Ẩn Nguyên (Ingen) thuộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Câu chuyện lịch sử | 2 bình luận