Monthly Archives: Tháng Một 2017

NGƯỜI VIỆT NAM THẾ KỶ XIX QUA LĂNG KÍNH MỘT SỬ GIA NHẬT BẢN

NGUYỄN MẠNH SƠN * Pháp Việt giao binh ký – Một tài liệu quý cho sự tu sử nước nhà Pháp Việt giao binh ký là cuốn sách chép cuộc chiến tranh của nước Việt Nam với nước Pháp từ những năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điểm sách | Bình luận về bài viết này

NGƯỜI VIỆT ĐẦU THẾ KỶ XX TRONG HỒI KÝ CỦA MỘT VỊ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Nhằm cung cấp thêm một tài liệu về người Việt trong giai đoạn thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, dưới đây là một vài trích đoạn trong quyển “Xứ Đông Dương” để bạn đọc có thể tham khảo thêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa, Điểm sách | Bình luận về bài viết này