Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

VÀI SUY NIỆM VỀ FRANCISCO DE PINA VÀ NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH CHỮ QUỐC NGỮ

LM.GS.TS. Roland Jacques Tóm tắt Xem trong các viện lưu trữ, dường như chúng ta không thể khám phá ra tài liệu quan trọng nào chưa được khai thác để tìm hiểu về cuộc sống và sự nghiệp của Francisco … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa | Bình luận về bài viết này