Category Archives: Điểm sách

NGƯỜI VIỆT NAM THẾ KỶ XIX QUA LĂNG KÍNH MỘT SỬ GIA NHẬT BẢN

NGUYỄN MẠNH SƠN * Pháp Việt giao binh ký – Một tài liệu quý cho sự tu sử nước nhà Pháp Việt giao binh ký là cuốn sách chép cuộc chiến tranh của nước Việt Nam với nước Pháp từ những năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điểm sách | Bình luận về bài viết này

NGƯỜI VIỆT ĐẦU THẾ KỶ XX TRONG HỒI KÝ CỦA MỘT VỊ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Nhằm cung cấp thêm một tài liệu về người Việt trong giai đoạn thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, dưới đây là một vài trích đoạn trong quyển “Xứ Đông Dương” để bạn đọc có thể tham khảo thêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Di sản văn hóa, Điểm sách | Bình luận về bài viết này

Giới thiệu sách MỸ THUẬT THỜI CHÚA NGUYỄN. DẪN LIỆU TỪ DI SẢN LĂNG MỘ / Book Review: THE ARTS OF THE NGUYEN LORDS’ TIME AS SEEN ON TOMBS AND MAUSOLEUMS

Tác giả: NGUYỄN HỮU THÔNG (Chủ biên) TRẦN ĐÌNH HẰNG, LÊ ANH TUẤN, LÊ ĐÌNH HÙNG, TRẦN ĐỨC SÁNG, NGUYỄN THĂNG LONG, NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH Nhà xuất bản Thuận Hóa – Huế – Tháng 12/2014 ISBN: 978-604-903-331-5 Xét trên phương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điểm sách | Bình luận về bài viết này