Category Archives: Học hỏi lẫn nhau

MƯỜI “ĐIỀU RĂN” ĐỂ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MỘT VIỆN NGHIÊN CỨU

Assar Lindbeck Cựu giám đốc viện Nghiên Cứu Kinh Tế Thế Giới (The Institute for International Economic Studies, IIES), Đại học Stockholm. Đâu là phương pháp tốt nhất để điều hành một viện nghiên cứu ? Mỗi nghiên cứu viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học hỏi lẫn nhau | Bình luận về bài viết này