Monthly Archives: Tháng Ba 2016

TRÀ ĐẠO NHẬT BẢN NHƯ TÔI BIẾT

Trần Đức Anh Sơn Lần đầu tiên tôi biết đến trà đạo (chado) Nhật Bản khi được mời tham dự lễ hiến trà do trà sư Suzuki Sokaku chủ trì ở lăng Minh Mạng. Quỹ Toyota của Nhật Bản tài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Rong ruổi đường xa | Bình luận về bài viết này

NHÂN ĐỌC TINH TRA THẮNG LÃM CỦA PHÍ TÍN

Tác giả: HỔ BẠCH THẢO Thuật lại việc tác giả Tinh tra thắng lãm cùng Thái giám Trịnh Hoà tuần du phương nam, đi qua vài vùng đất Việt Nam hiện nay; nhân phản bác lập luận Trung Quốc cho rằng Trịnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

VIỆT NAM VÀ HOÀNG SA: ĐIỀU CHỈNH ĐỐI SÁCH RA SAO ĐỂ CHỐNG TRUNG QUỐC?

Từ cuối tháng Giêng 2016, tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam với Trung Quốc (và Đài Loan) đã đột nhiên được quốc tế chú ý nhiều hơn. Mối quan tâm của dư luận thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

NGƯỜI NHẬT CÓ LIÊN QUAN SÂU SẮC TỚI QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT BẰNG KÝ TỰ LATIN – ベトナム語ローマ字表記成立に深く関わった日本人

Fukuda Yasuo – 福田康男 (Khoa tiếng Nhật, Đại học Hà Nội – ハノイ大学日本語学部非常勤講師)   Có lẽ nếu chỉ đọc tên đề tài, đại đa số độc giả chưa hình dung ra được nội dung của bài viết. Ở bài viết này, tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Câu chuyện lịch sử | Bình luận về bài viết này

NHÂN ĐỌC TINH TRA THẮNG LÃM CỦA PHÍ TÍN

Tác giả: Hồ Bạch Thảo Thuật lại việc tác giả Tinh tra thắng lãm cùng Thái giám Trịnh Hoà tuần du phương nam, đi qua vài vùng đất Việt Nam hiện nay; nhân phản bác lập luận Trung Quốc cho rằng Trịnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chủ quyền biển đảo | Bình luận về bài viết này

NÓI THÊM VỀ TÊN GỌI COCHINCHINE/COCHINCHINA

Trần Đức Anh Sơn Về tên gọi này, Wikipedia, bản tiếng Việt viết như sau: “Nguồn gốc tên gọi Cochinchine trong Pháp ngữ được các nhà nghiên cứu giải thích theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, giả thuyết phổ biến nhất trước đây, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Câu chuyện lịch sử | Bình luận về bài viết này